zomerwandeling 2013

Op zondag 14 juli heeft de VSR voor haar leden een prachtige natuurwandeling georganiseerd door de Velperwaarden. Deze uiterwaarden van de IJssel, nabij Arnhem en Velp, zijn een uniek landbouw- en natuurgebied. Dit gebied is normaal niet toegankelijk voor publiek.

De deelnemers werden ontvangen op zuivelboerderij “IJsseloord” in Arnhem. De ongeveer 3 uur durende wandeling voerde langs landerijen van IJsseloord, waar ook agrarisch natuurbeheer plaatsvindt zoals het beheren van struweelhagen. Agrariër Bart Lubbers en Wim Goedhart (projectleider bij Natuurmonumenten) hebben ons de Velperwaarden laten zien en uitleg gegeven over het huidige gebruik van de uiterwaarden en de plannen voor de IJsselpoort, waar de Velperwaarden onderdeel van zijn.

Door de klimaatverandering zullen extremen in hoog water, neerslag en droogte toenemen in de komende decennia. Dit heeft gevolgen voor de drinkwatervoorziening, scheepvaart, landbouw, natuur en industrie. In haar huidige vorm kan de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek deze klimaatverandering nog niet aan. Er is weinig ruimte om de IJssel een ruimer stroomgebied te geven.

Op initiatief van o.a. Natuurmonumenten is een visie opgesteld voor het gebied tussen de IJsselkop en Giesbeek, om in de toekomst beter om te kunnen gaan met de klimaatverandering. De visie over het “Rivierklimaatpark IJsselpoort” is de komende 15 jaar de rode draad voor ruimtelijke ontwikkelingen in de uiterwaarden van de gemeenten Arnhem, Westervoort, Rheden, Zevenaar. De VSR praat mee over de ontwikkelingen in de Velperwaarden, over de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer in het gebied.

Voor meer info over het project zie http://www.rivierklimaatpark.nl

Na deze bijzondere en leerzame wandeling keerden we terug naar IJsseloord waar we konden uitrusten onder het genot van een drankje en hapjes van de zuivelboerderij.

Ook dit jaar weer een zeer geslaagde zomerwandeling! 


zomerwandeling 2013
 

Door: Stronkman ICT