Voorintekening Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 2016 vindt plaats tot 9 april 2015!

De voorintekening voor het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer per 2016 vindt op het moment plaats t/m 9 april 2015!

Grondeigenaren en -gebruikers die hun aflopende SNL-contract per 1-1-2016 willen verlengen of mensen die een nieuw contract agrarisch natuur- en landschapsbeheer per 1-1-2016 willen afsluiten, dienen dit voor 9 april kenbaar te maken aan de coördinator VSR. De betreffende percelen en landschapselementen worden in de (concept-)aanvraag ingetekend. De concept-aanvraag gaat naar de provincie ter goedkeuring. Eind 2015 worden vervolgens de officiële contracten opgesteld voor uw percelen en/of landschapselementen met agrarisch natuurbeheer.  

Ik ben grondgebruiker en wil per 1-1-2016 een contract voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer afsluiten. Wat moet ik nu doen?
Meldt u zich zo snel mogelijk bij Marije Slijkhuis, coördinator VSR: 0316-542332 of mslijkhuis@molengroen.nl om een afspraak te maken om uw percelen en/of landschapselementen in te tekenen. Deze voorintekening dient uiterlijk 9 april gedaan te zijn!

Niet iedereen kan meedoen met het nieuwe subsidiestelsel. Er zijn diverse voorwaarden aan verbonden. Deze zijn tijdens de informatiebijeenkomst op 25 maart jl. toegelicht.  

Voor meer informatie over het nieuwe subsidiestelsel Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 2016 zie ook de twee voorgaande nieuwsberichten. Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de voorintekening, neem dan contact op met Marije Slijkhuis, coördinator VSR: 0316-542332 of mslijkhuis@molengroen.nl. 
 

Door: Stronkman ICT