Uitnodiging informatiebijeenkomst 25 maart nieuw stelsel Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 2016

Op 1 januari 2016 start het vernieuwde subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Nieuw hierin is dat subsidieaanvragen via het recent opgerichte Collectief Rivierenland dienen te lopen. Individuele subsidieaanvragen zijn niet meer mogelijk.

De VSR is lid van het Collectief Rivierenland, namens hen en voor de bewoners in het werkgebied van de VSR werkt de VSR momenteel hard aan de voorbereidingen voor een subsidieaanvraag. 

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer op: Woensdag 25 maart 2015 om 20.00 uur in

Careza de Kroon, Kerkweg 2  6905 AW Oud-Zevenaar.

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de belangrijkste veranderingen in het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het agrarische collectief in onze regio, ook worden de mogelijke beheerpakketten toegelicht.

Maar we willen ook graag horen wat er bij u leeft. U kunt zich tijdens deze bijeenkomst ook melden als potentiële deelnemer in de collectieve subsidieaanvraag. Wij kijken uit naar uw komst en zien u graag op deze woensdagavond. Nadere informatie bij Marije Slijkhuis, coordinator VSR 0316-542332.

 

Voor grondeigenaren en –gebruikers in het weidevogelgebied Duivense en Zevenaarse Broek:
In het Duivense en Zevenaarse Broek (gebied ten noorden van de A12) zijn in het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 2016 mogelijkheden voor weidevogelbeheer. Een specifiek weidevogelgebied is aangegeven waar u agrarisch natuurbeheer kunt voeren gericht op de weidevogels. Voor belangstellenden van weidevogelbeheer in dit gebied wordt een aparte informatiebijeenkomst georganiseerd op: Maandag 23 maart 2015 om 20.00 uur bij

Melkveebedrijf en Educatieboerderij de Genders, Fam. Weijers, Zwalmstraat 40 6987 CG Giesbeek.

Indien u interesse heeft in weidevogelbeheer in dit gebied bent u van harte welkom op deze avond.  
 

Door: Stronkman ICT