Uitnodiging infobijeenkomst Agrarisch Waterbeheer 16 nov 20u Giesbeek

Hierbij nodigen wij u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst over Agrarisch Waterbeheer. Aangrenzende eigenaren van een groot aantal watergangen in het Duivense en Zevenaarse Broek kunnen vanaf 2016 meedoen met agrarisch waterbeheer. Zie de bijlage voor een kaartje met het betreffende gebied.

Deelnemers krijgen een vergoeding voor het beheer van niet bemeste stroken van 4 meter breedte langs watergangen. Deze strook bestaat geheel of gedeeltelijk uit een onderhoudspad van het waterschap en eventueel voor een deel uit grond van de deelnemer. Deelnemers krijgen het deel van het waterschap in bruikleen en kunnen deze grond ook in de perceelregistratie opnemen en betrekken bij de mestplaatsingsruimte en de hectaretoeslag. De deelnemers zorgen er voor dat de stroken op tijd gemaaid worden en verwerken het maaisel op hun eigen bedrijf. Ook het slootmaaisel dat bij het beheer van de aangrenzende watergang vrijkomt, wordt door de deelnemers afgevoerd en op het eigen bedrijf verwerkt. In de bijlage vindt u de details van het beheerpakket.

Deelname aan het Agrarisch Waterbeheer loopt via de Vereniging Streekbeheer Rijnstromen (VSR) en het Collectief Rivierenland. De VSR is lid van dit Collectief en werkt momenteel hard aan de voorbereidingen voor deze subsidieaanvraag.

Tijdens de bijeenkomst wordt nader ingegaan op verdere details van de regeling en hoe u als aangrenzende eigenaar mee kunt doen. Ook wordt ingegaan op de doelen die we met deze vorm van beheer nastreven. Vanuit waterschap Rijn en IJssel zal dhr. Karel Hesselink e.e.a. toelichten.

 Deze bijeenkomst vindt plaats op: 

Maandag 16 november 2015

Tijd:                  20.00 uur

Locatie:            Het Hof van Giesbeek

Adres:              Kerkstraat 55, 6987 AB Giesbeek

 U kunt zich tijdens deze bijeenkomst aanmelden als mogelijke deelnemer en een afspraak maken voor de intekening.

Wij kijken uit naar uw komst en zien u graag op deze maandagavond.

 Bijlagen:

 

Door: Stronkman ICT