Rabattenbos

VSR en werkgroep Oké ontvangen bijdrage voor herstel rabattenbos

De VSR heeft op 11 juni 2013 samen met vrijwilligerswerkgroep Oké een bijdrage van € 10.000 ontvangen uit het “Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds”. De bijdrage is bestemd voor het herstel van een rabattenbos van ca. 2,5 ha gelegen vlakbij het kerkje van Oud-Zevenaar. Dit bos werd vroeger als griend beheerd, maar is al lange tijd niet meer onderhouden. Het griend heeft zich langzamerhand ontwikkeld tot wilgenbos op rabatten. Op het moment slibben de sloten dicht en liggen er veel omgevallen bomen in de sloten en op de rabatten. Door het op diepte brengen van de sloten en het cyclisch verjongen van het bos willen we het rabattenbos herstellen. De leefomgeving voor diverse flora en fauna zal hierdoor verbeteren. Reeën hebben meer dekking, de kamsalamander kan overwinteren, vlinders en libellen profiteren van warme en windluwe plekken, vogels profiteren. Het rabattenbos wordt weer geschikt voor de beverfamilie uit een nabijgelegen plas. Ook de belevingswaarde voor bezoekers van het gebied en wandelaars langs het Gangen-door-Rijnstrangen struinpad zal vergroot worden. In Ooy wordt een monumentale bakoven hersteld, waar enkele Zevenaarse bakkers brood gaan bakken. Een deel van het vrijkomende hout uit het rabattenbos gaat gebruikt worden voor het verwarmen/stoken van de bakoven.

Bij dit project werkt de VSR samen met werkgroep Oké (Onderhoud Kleine landschapsElementen) die zich sinds 2010 bezig houdt met landschapsonderhoud in de omgeving van Oud-Zevenaar en Ooy, de woonomgeving van de vrijwilligers van de werkgroep. Het betreffende rabattenbos is onderdeel van een groter gebied waar VSR landschapselementen beheert en waar de werkgroep onderhoudswerkzaamheden uitvoert, zoals wilgen knotten, poelen opschonen, maaiwerkzaamheden en onderhoud van het struinpad.

De bijdrage is afkomstig uit het “Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds”, wat door SBNL (goede doelenstichting en organisatie voor particulier en agrarisch natuur- en landschapsbeheer) beheerd wordt. Het is voor het eerst dat het Fonds tot een uitkering komt. Dit jaar hebben 9 van de 32 ingediende projecten een bijdrage uit het fonds ontvangen. Zie ook http://www.sbnl.nl/html/uitreiking_2013_.html

Het is de bedoeling van het fonds om jaarlijks tot een uitkering te komen. Het gaat om projecten op het gebied van agrarisch en particulier beheer van natuur, landschap en cultuurhistorie in Overijssel, in de Achterhoek en de Liemers.

Het rabattenbos bij Oud-Zevenaar gaat in een periode van drie jaar opgeknapt worden, de rabatten en sloten worden hersteld. Als het droog genoeg is, gaan de werkzaamheden in augustus van start! Kom gerust eens een kijkje nemen!

 

Door: Stronkman ICT