Rabattenbos 2

Vrijdag 23 augustus is de officiële start begonnen van het opknappen van het Rabattenbos bij de kerk van OudZevenaar. De wethouders van Rijnwaarden, dhr J. Lamers en van Zevenaar, mvr A.van Norel-Hansen hebben gezamenlijk in een graafmachine de eerste hap grond verplaatst. In drie fases, elke een jaar durend, zal het Rabattenbos weer in ere hersteld worden. Er zal dan weer een bijzondere biotoop ontstaan, volgens de voorzitter R Putmans van de werkgroep OKÉ.

Het werk kan begonnen worden dankzij de donatie van 10.000,- euro geschonken door de Baron en Baronnes Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij. Mevrouw M. Brasz van SBNL heeft het een en ander uitgelegd. Het echtpaar heeft een deel van de nalatenschap geschonken aan de stichting met het doel dat dit geïnvesteerd gaat worden in natuurgebieden in Overijsel en Gelderland.

De VSR heeft het plan voor het opknappen van het Rabattenbos bij de stichting ingediend en dit plan werd gehonoreerd. In samenwerking met de werkgroep OKÉ en de dorpsraad OudZevenaar zal dit werk worden gerealiseerd.

Deze week zal de eerste spade de grond ingaan. De bedoeling is om eerst een sloot in de lengte te graven en daarna de dwarswateren, niet zo zeer voor de afwatering, maar om de grond iets te verdrogen. Er is in het gebied ook al een bever gespot die verschillende bomen al heeft omgeknaagd. We hebben dus een goede hulp in het gebied. Als er straks meer water in het bos staat, zal de bever er nog meer plezier in krijgen, wordt gehoopt.


Rabattenbos OudZevenaar
 

Door: Stronkman ICT