Wilgenkappen in de Loowaard

Wilgenkappen in de Loowaard

In september en oktober 2012 heeft de VSR onderhoudwerkzaamheden uitgevoerd in de Loowaard, in opdracht van Dienst Landelijk Gebied en Rijkswaterstaat.

Het onderhoud bestaat uit het kortzagen van de rijen wilgen die dwars op de stroomrichting staan van de rivier de Rijn. Bij hoogwater houden deze rijen het water te veel tegen. De stobben zullen uit de grond gehaald worden. Daarna zal de grond weer geëgaliseerd worden en met nieuw gras ingezaaid. Daardoor zal bij hoogwater de grond niet worden weggespoeld en zullen er geen nieuwe scheuten meer kunn opgroeien.

Hierbij zal rekening gehouden worden met de bevers in het gebied. De rijen wilgen die in de lengterichting van de rivier staan zullen blijven bestaan. Hierdoor zal er genoeg voedsel en schuilplaatsen overblijven voor de bever. De aanwezige burchten zullen ook met rust gelaten worden.

Het project is een eerste aanloop tot een veel groter project dat plaats zal vinden in de gehele Gelderse Poort. Overal zullen wilgen die het stromende water kunnen tegenhouden worden geminimaliseerd. Het project zal enkel weken duren. Wellicht ligt er in de toekomst meer werk voor de VSR klaar.
 

Door: Stronkman ICT