Uitvoering landschapsprojecten

De leden van de VSR hebben sinds de oprichting van de vereniging diverse landschapsprojecten uitgevoerd. Deze landschapsprojecten omvatten aanleg van erf- en landschappelijke beplanting (zoals hagen, knotbomen, poelen en hoogstamboomgaarden), opheffen van achterstallig onderhoud (aan bijvoorbeeld meidoornhagen, knotbomen en hoogstamboomgaarden) en regulier onderhoud van landschappelijke beplanting (voornamelijk meidoornhagen en knotbomen). 

Voorbeelden van projecten zijn:

  • Landschappelijk inpassen van stallen en schuren
  • Aanleg en herstel van hoogstamfruitboomgaarden
  • Realiseren 'landschapstuin' met o.a. hagen en bomen om een grote tuin een landschappelijk uiterlijk te geven.
  • Aanleg van hagen en (knot)bomenrijen langs weilanden
  • Aanleg van erfbeplanting om een erf wat meer 'landschappelijk aan te kleden'
  • Opheffen van achterstallig onderhoud aan meidoornhagen en knotbomen
  • Regulier onderhoud van landschapselementen zoals hagen, knotbomen en poelen


De landschapsprojecten zijn in de meeste gevallen (gedeeltelijk) gefinancierd met verschillende subsidiegelden van de provincie en gemeenten.

Hier een impressie aan de hand van enkele foto's:
 

Door: Stronkman ICT