Subsidieaanvragen voor landschap en natuur

De verschillende overheden hebben verschillende subsidies beschikbaar voor de ontwikkeling of het herstel van landschap, natuur en bos. De VSR kan u helpen bij het kiezen en het aanvragen van de juiste subsidie. Ook kan de VSR na de subsidieaanvraag de aanleg en/of het onderhoud van de landschapselementen voor u uitvoeren. Neemt u voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met de VSR-coördinator, zie contactgegevens.

Een aantal subsidieregelingen zijn:

  • De overheid biedt financiële ondersteuning aan tal van ontwikkelingen en innovaties op het gebied van plattelandsvernieuwing, biologische productiemethoden en (agrarisch) natuurbeheer.


Voorbeelden van projecten VSR m.b.t. subsidieaanvragen: 

Door: Stronkman ICT