Onderhouds- en beheerwerkzaamheden Lobberdense Waard

In de Lobberdense Waard bij Pannerden wordt door Samenwerking Lobberdense Waard gewerkt aan een nadere uitwerking van het Inrichtingsplan Rijnwaardense Uiterwaarden, zie www.lobberdensewaard.nl. Dit inrichtingsplan heeft als doel een combinatie van verbeterde rivierveiligheid, meer natuur en betere mogelijkheden voor recreatie. Dit is mogelijk door een economisch haalbare, maatschappelijk verantwoorde winning van beton- en metselzand te combineren met de te realiseren doelen van rivierveiligheid en natuurontwikkeling.

Leden van de VSR hebben in 2009 in de Lobberdense Waard diverse onderhouds- en beheerwerkzaamheden uitgevoerd. Het betrof voornamelijk het weghalen van wilgenopslag die spontaan is opgeschoten langs de randen van landbouwpercelen, in de berm van een weg en langs het fietspad naar het voetveer. Ook zwerf- en grofvuil is opgeruimd en kapotte rasters zijn gerepareerd. Het vrijkomende snoeihout is afgevoerd naar de biomassacentrale in Zevenaar, waar het zal worden gebruikt voor het opwekken van energie. De stobben van de wilgen zijn gebruikt om in het aangrenzende natuurgebied een langgerekte wal te maken waar kleine zoogdieren en vogels beschutting kunnen vinden.

Hier een impressie aan de hand van enkele foto's:
 

Door: Stronkman ICT