Onderhoud Loowaard

Onderhoud Loowaard.

Maandag 24 september 2012 is een startschot gelost voor het begin aan het onderhoud van de Loowaard.

In bijzijn van Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat, Van der Molen Groenconsult en onze eigen VSR is er symbolisch begonnen met het omzagen van de wildgroei van de wilgen. SBB nam het op tegen RWS om als eerste op een goede wijze een wilg om te zagen. Hij die het meest op het land te vinden is, had nu ook als eerste de klus mooi geklaard.

Het is een start van een grootschalig project in de Gelderse Poort, waarvan de Loowaard een klein onderdeel uitmaakt.

In de Loowaard worden deze weken verscheidene stukken wilg-vrij gemaakt. Dit om straks bij hoog water er voor te zorgen dat het wassende water een vrije doorgang vind. Het initiatief komt van RWS en DLG. Het gebied wordt beheerd door SBB. De VSR heeft hier een uitvoerende taak. Zij heeft een van haar eigen leden bereid gevonden het werk te klaren. Dit houdt in dat de wilgen kort afgezaagd worden. Dat de stonken uit de grond getrokken worden en afgevoerd worden. Tenslotte worden de kale plekken opgehoogd en opnieuw ingezaaid opdat er geen nieuw scheuten kunnen opgroeien. 

Dit project zal als pilotproject dienen om te kijken of we op de juiste wijze gestart zijn.

Het heeft veel werk vooraf gevergd. Vele vergunningen moesten aangevraagd worden. Het leven van de bever in het gebied moet gerespecteerd worden en zo zijn er meer hobbels genomen, maar uiteindelijk hebben we vandaag de aftrap kunnen geven.

Op deze wijze is weer eens het nut van onze VSR gebleken. Wij zijn verheugd dat de vereniging zich, met behulp van haar leden, in kan zetten om het landschap op de juiste wijze te kunnen beheren.
 

Door: Stronkman ICT