Beheer Dijktaluds

In opdracht van de gemeente Zevenaar beheert de VSR de taluds van de Oud Zevenaarsedijk en Ooysedijk, aan de noordzijde van de uiterwaarden van het voormalige stroomgebied van de Oude Rijn. Dit beheer omvat voornamelijk maaien en afvoeren, op een natuurtechnisch verantwoorde manier, zodat de bestaande natuurwaarden van de dijktaluds behouden blijven en verder ontwikkeld worden.

Hier een impressie aan de hand van enkele foto's:
 

Door: Stronkman ICT