Plasdras in weidevogelgebied

In het Duivense Broek is een mooi stuk plasdras gecreëerd. De plasdrasstroken trekken de weidevogels aan die naar het gebied komen om te broeden. In de percelen rondom de plasdras vinden zij broedgelegenheid en voedsel voor de kuikens.





 

Door: Stronkman ICT