Laatste Nieuws

Plasdras in weidevogelgebied

In het Duivense Broek is een mooi stuk plasdras gecreëerd.

Lees meer...

Zomerwandeling 2016

Op zondag 18 september hebben we een bijzondere wandeling gemaakt met VSR-leden door natuurgebied de Groene Rivier langs het Pannerdens Kanaal. 

Lees meer...

Voorintekening ANLB 2017 van start: aanmelden mogelijk tot 18 mei!

Collectief Rivierenland gaat nu starten met de voorintekening voor 2017. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het ANLB, of uitbreiding van uw bestaande beheercontract? Dan kunt u meer informatie over de mogelijkheden vinden op de website van het collectief: www.collectiefrivierenland.nl.

U kunt zich tot uiterlijk 18 mei aanmelden.

Lees meer...

Gebiedsbijeenkomst Verkavelen voor Groei in Rijnstrangen

Voor geïnteresseerden in het kavelruilproces in de Rijnstrangen: op 23 maart organiseert STEVIG een gebiedsbijeenkomst over Verkavelen voor Groei in de Rijnstrangen.

Lees meer...

Uitnodiging ALV 10 maart

Beste leden, u bent van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van de VSR op donderdag 10 maart a.s.

Lees meer...

ANLb 2016 van start

Het nieuwe stelstel agrarisch natuur- en landschapsbeheer is van start gegaan per 1 januari 2016. De beheercontracten zijn met de deelnemers afgesloten door het Collectief Rivierenland. 

Lees meer...

Gangen-door-Rijnstrangen struinpad ontvangt bijdrage uit "Baronesse van Hemert Fonds"

VSR ontvangt een bijdrage uit het “Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds” om het struinpad klaar te maken voor de toekomst!

Lees meer...

Uitnodiging infobijeenkomst Agrarisch Waterbeheer 16 nov 20u Giesbeek

Hierbij nodigen wij u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst over Agrarisch Waterbeheer. Aangrenzende eigenaren van een groot aantal watergangen in het Duivense en Zevenaarse Broek kunnen vanaf 2016 meedoen met agrarisch waterbeheer. 

Lees meer...

Uitnodiging informatiebijeenkomst 9 november nieuwe ganzenrustgebieden

LTO De Liemers en LTO Zuid Oost Veluwe organiseert in samenwerking met de VSR een extra bijeenkomst over het vergroten van het areaal aan rustgebiedenvoor winterganzen. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 9 november om 20 uur.

De locatie is Zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11 te Westervoort.

Lees meer...

Aan het werk in het rabattenbos

Werkgroep Oké is aan het werk in de “Wejenward” bij Oud-Zevenaar. Door het verjongen van het bos en het uitgraven van de dichtgeslibde rabatsloten wordt het oude rabattenbos hersteld.

Lees meer...

Zomerwandeling 2015

Op zondag 30 augustus heeft de VSR voor haar leden een prachtige natuurwandeling georganiseerd door de Kleine Gelderse Waard. 

Lees meer...

Uitnodiging VSR zomerwandeling zondag 30 augustus

Wederom organiseert de VSR exclusief voor haar leden een prachtige zomerwandeling, deze keer door het gebied in de Gelderse Waard! 

Lees meer...

Agrarische natuur in Gelderland

Gelderland kent veel agrarische natuur: agrariërs beheren delen van het boerenland om de natuur en het landschap te behouden of te verbeteren. Zij krijgen daar vergoeding voor. Vanaf 2016 verandert een aantal zaken in de vergoedingaanvraag: agrariërs kunnen dan niet meer individueel vergoeding aanvragen voor agrarisch natuurbeheer. Dit kan alleen nog via agrarische collectieven. 

Lees meer...

Voorintekening Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 2016 vindt plaats tot 9 april 2015!

De voorintekening voor het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer per 2016 vindt op het moment plaats t/m 9 april 2015!

Ik ben grondgebruiker en wil per 1-1-2016 een contract voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer afsluiten. Wat moet ik nu doen?
Meldt u zich zo snel mogelijk bij Marije Slijkhuis, coördinator VSR: 0316-542332 of mslijkhuis@molengroen.nl om een afspraak te maken om uw percelen en/of landschapselementen in te tekenen. Deze voorintekening dient uiterlijk 9 april gedaan te zijn!

Lees meer...

Informatie nieuwe stelsel Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 2016

De beheerpakketten en vergoedingen van het nieuwe subsidiestelstel zijn bekend. Ze zijn echter nog wel onder voorbehoud. Klik op "lees meer" om het overzicht van pakketten en tarieven en het document met de beschrijvingen, voorwaarden en beheereisen te downloaden. 

Lees meer...

Uitnodiging informatiebijeenkomst 25 maart nieuw stelsel Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 2016

Op 1 januari 2016 start het vernieuwde subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Nieuw hierin is dat subsidieaanvragen via het recent opgerichte Collectief Rivierenland dienen te lopen.
Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer op: Woensdag 25 maart 2015 om 20.00 uur

Lees meer...

Gelderland Babberich 2014 Faunafonds

 Gelderland Babberich 2014 biedt u een presentatie.

Lees meer...

Fauna Beheer Eenheid

LTO Gelderland presenteert u haar FAUNA BEHEER EENHEID 2015

klik verder voor een powerpoint presentatie

Lees meer...

winterganzen 2014

Toelichting machtiging winterganzen, 1 november 2014

De (nieuwe) ontheffing voor grauwe-, kol-, en brandganzen is per 1 november 2014 ingegaan. De ontheffing heeft betrekking op zomer en winterganzen. 

Lees meer...

Nieuw stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de Kansenkaart

Op 3 september jl. heeft de VSR in Pannerden een informatieavond voor leden tbv. het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer georganiseerd. Op deze avond is afgesproken de informatie over dit nieuwe subsidiestelsel op de site van de VSR te plaatsen en de leden via mail te informeren.

Lees meer...

Starthandeling Groene Rivier

In de Pannerdensche Uiterwaarden wordt een plan gerealiseerd voor meer ruimte voor het hoge water en nieuwe natuur.

Lees meer...

Werk voor Waterschap R & IJ

VSR voert onderhoud uit in bosjes in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel

Lees meer...

Aanvraagperiode SNL subsidies per 1-1-2014

Subsidies voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer per 1-1-2014 kunnen op dit moment aangevraagd worden. De aanvraagperiode loopt van 15 november t/m 31 december 2013. Echter, de mogelijkheden zijn beperkt.

Lees meer...

zomerwandeling 2013

Op zondag 14 juli heeft de VSR voor haar leden een prachtige natuurwandeling georganiseerd door de Velperwaarden.

Lees meer...

Rabattenbos 2

Vrijdag 23 augustus is de officiële start begonnen van het opknappen van het Rabattenbos bij de kerk van OudZevenaar.

Lees meer...

Rabattenbos

VSR en werkgroep Oké ontvangen bijdrage voor herstel rabattenbos

De VSR heeft op 11 juni 2013 samen met vrijwilligerswerkgroep Oké een bijdrage van € 10.000 ontvangen uit het “Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds”.

Lees meer...

Ganzenakkoord 6 december 2012

Op 6 december 2012 is het Ganzenakkoord afgesloten. De Ganzen-7 en de provincies hebben overeenstemming bereikt

Lees meer...

 

Door: Stronkman ICT