Gangen-door-Rijnstrangen struinpad ontvangt bijdrage uit "Baronesse van Hemert Fonds"

VSR wil graag het unieke, 14 km lange struinpad ‘vernieuwen’ en klaar maken voor de toekomst. We willen bezoekers meer ‘vertellen’ over het ontstaan van het landschap en de oude strangen van de Rijn, het agrarisch grondgebruik en de natuur. Onze wens is om dit te doen door middel van informatieborden bij de verschillende ‘ingangen’ van het pad en een bever-uitkijkpunt, en door het ontwikkelen van een route-app. Tijdens het wandelen kan informatie opgevraagd worden over de natuur, het landschap en de cultuurhistorie van de directe omgeving. Scholen kunnen het struinpad en de route-app gebruiken om kinderen de natuur te laten beleven en te leren over natuur en landschap.

De VSR heeft op 20 januari een bijdrage van € 4.290 ontvangen uit het “Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds”. Deze bijdrage gaan we gebruiken voor het vernieuwen en verbeteren van de routemarkering en informatievoorziening langs het struinpad. We starten binnenkort met de werkzaamheden.

Het fonds wordt beheerd door Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL). Dit is een organisatie voor particulier en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In 2015 hebben 14 van de 31 ingediende projecten een bijdrage uit het fonds ontvangen. Zie ook http://www.sbnl.nl/k/n137/news/view/178362/176511/projecten-nemen-financiele-bijdrage-sbnl-in-ontvangst.html en http://www.sbnl.nl/toegekende-projecten.

Het fonds heeft jaarlijks een bedrag beschikbaar voor projecten op het gebied van agrarisch en particulier beheer van natuur, landschap en cultuurhistorie in Overijssel, de Achterhoek en de Liemers. 

 

Door: Stronkman ICT