Ganzenakkoord 6 december 2012

Op 6 december 2012 is het Ganzenakkoord afgesloten. De Ganzen-7 en de provincies hebben overeenstemming bereikt over de aanpak van schade en overlast van ganzen. Er zijn keuzes gemaakt voor het inperken van de uit de hand gelopen aantallen zomerganzen, over de financiering van het nieuwe foerageerbeleid en van de schade buiten de foerageergebieden.

De aantallen standganzen moeten gereduceerd worden tot de aantallen van 2005. De komende vijf jaar wordt van maart t/m oktober werk gemaakt van het verkleinen van het aantal standganzen (in de zomer). Hiervoor worden precieze maatregelen regionaal vastgesteld. Deze nieuwe werkwijze gaat vanaf 2013 in.

De provincie moet nu verder uitwerking geven aan het akkoord. Voor de uitwerking en uitvoering zijn termijnen afgesproken.

Volg de link http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/22/257.html naar de website van provincie Gelderland. Hierop is ook het ganzenakkoord te downloaden.
 

Door: Stronkman ICT